Hovedkredsgeneralforsamling 2021

6. hovedkreds afholder generalforsamling søndag den 20. juni kl. 13 i Chess House nye lokaler på Oluf Palmes Alle 11. Ud over den faste dagsorden, er der til klubberne udsendt et forslag om ændring af holdturneringen, hvis hensigt er at smidiggøre gruppeinddelingen. Kort fortalt går det ud på, at grupperne sammensættes efter styrke, som man kender det fra de koordinerede turneringer, og dermed bliver der kun oprykning til divisionsturneringen. Ændringen imødegår de vanskeligheder, der har været med gruppesammensætningerne de senere år, hvor klubber på grund af svigtende styrke ikke har ønsket at besætte den plads, de ellers havde efter op- og nedrykningsreglerne. På den måde ønskes en mere harmonisk sammensat holdturnering.